Definuj gumárenskou směs, její základní suroviny:

Kaučukové směsi jsou směsi tvořené kaučukem a dalšími gumárenskými surovinami. Při skladbě směsi musíme vycházet z technických požadavků aplikace, pro kterou je pryž určena. Musíme myslet na reálné možnosti kaučuku, zpracování, vlastnosti, výběr přísad a vulkanizačního systému. Dále musíme vycházet z ţivotnosti při pouţívání výrobků za působení kyslíku, ozónu, tepla a dynamického namáhání.
Gumárenská směs se skládá z těchto složek:

– Elastomer nebo více elastomerů

– kaučuků

– Vulkanizační činidla

– Urychlovače vulkanizace

– Aktivátory vulkanizace

– Ochranné látky

– antioxidanty

– Plniva

– aktivní, neaktivní

– Změkčovadla

– Pigmenty

– Zvláštní přísady
– Nelze připravit směs, aby vykazovala vysoké nebo stejné vlastnosti v celé škále fyzikálních nebo chemických vlastností.

– Praxe vyžaduje, aby vždy byla některá vlastnost významná a jiná jen v hodnotě určité.

– Nelze dosáhnout vlastností libovolné kombinace.

– Úprava jedné vlastnosti mění vlastnosti jiné.

– Vlastnosti jsou limitovány.

– Je nutno volit kompromis.

– Existují tzv. typové receptury.
Gumárenské suroviny:

– Jsou to kaučuky (přírodní NR, butadienstyrénový SBR, chloropren CR)

– Vulkanizační činidla

– Ochranné a pomocné suroviny

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s