Odlišnosti progresivních technologií od procesu řezání a broušení

  • V místě oddělování částic materiálu nevzniká řezný odpor a obrobek se nedeformuje mechanickým zatížením
  • Úběr materiálu nezávisí na mechanických vlastnostech mat. jako je tvrdost, pevnost, houževnatost. Pojem obrobitelnost ztrácí svůj význam.

Úběr mat. je po dobu jeho cyklu a dochází k němu ve velkém počtu míst současně

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s