Pohony hydraulické (hydromotory)

Hydromotory slouží k přeměně potenciá1ní tlakové energie kapaliny v mechanickou práci. Podle konstrukce se rotační hydromotory dělí na zubové, lamelovépístové (radiální, sxiální). Hydromotory lamelové a pístové mohou pracovat s konstantním geometrickým objemem, tj.neregulační, nebo s proměnným geometrickým objemem, tj. regulační. Hydromotory s přímočarým pohybem se běžně označují jako hydraulické válce.

 

Rotační hydromotory se charakterizují otáčkami a točivým moment, případně jejich součinem, tj. výkonem. Z hlediska otáček se rozlišují hydromotory pomaluběžné a rychloběžné. Pomaluběžné hydromotory mají otáčky v rozmezí asi 0,1 až 500 min-1 , točivý moment 1000 až 130 000 N.m. Mohou se použít v přímém pohonu bez převodovky, což zpravidla podstatně zjednodušuje konstrukci. Přednosti hydromotoru lze shrnout takto:

  • široký rozsah plynule regulovatelných otáček a momentů
  • přizpůsobení charakteristiky motoru požadavkům hnacího stroje
  • rychlá změna točivého momentu
  • snadná reverzace otáček

15.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s