TVÁŘENÍ ZA STUDENA, ZA TEPLA, ZA POLOOHŘEVU

Tváření za studena

 • Teplota tvářeného materiálu je nižší než teplota rekrystalizační
 • Dochází ke zpevnění materiálu, zrna se deformují ve směru tváření, v materiálech se vytváří textura – podélná vlákna
 • V podélném směru má mat výborné vlastnosti na rozdíl od směru příčného (př. válcovaný plech nebo válcovaná folie)
 • Zpevněním se ZVYŠUJÍ mechanické hodnoty (mez pevnosti, a mez kluzu), ALE tažnost klesá
 • Docílení dobrých vlastností i v příčném směru pomocí ŽÍHÁNÍ

Tváření za tepla

 • Teplota tvářeného materiálu je vyšší než teplota rekrystalizační (nad hodnotou 70% teploty tavení daného materiálu)
 • Rychlost rekrystalizace je tak vysoká, že zpevnění způsobené tvářením mizí již v průběhu tváření nebo bezprostředně po něm
 • Materiál lépe teče -> k tváření stačí síly až 10x menší než u tváření za studena, ale je nutné dodat tepelnou energii
 • Při tuhnutí materiálu dochází ke smrštění, mění se objem a struktura – velký problém u tváření velmi přesných výrobků typu odznaky, mince

Tváření za tepla

 • Kompromis mezi tvářením za studena a za tepla
 • Zlepšení přetvárných vlastností oproti tváření za studena, snížení přetvárných odporů, zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností, přesnost a jakosti povrchu
 • Horní teploty jsou omezeny oxidací povrchu
 • Při ohřevu nedochází k překročení teploty přeměny = jsme schopni mnhem lépe definovat vlastnosti materiálu po tváření

 

12.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s