Uzavírací jednotka při vstřikování

Uzavírací jednotka otevírá a uzavírá formu. Při uzavírání vyvozuje uzavírací sílu, při vstřikování pak přidržovací sílu, která zajišťuje formu proti otevření tlakem taveniny. Uzavírací síla bývá menší než síla přidržovací. Potřebná uzavírací síla je přímo úměrná průmětu plochy výstřiku do dělící roviny a velikosti vstřikovacího tlaku.

Uzavírací ústrojí se dělí podle pohonu na:

  • Hydraulická uzavírací jednotka
  • Hydraulicko-mechanická uzavírací jednotka
  • Elektro-mechanická uzavírací jednotka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s