Způsoby vstřikování

GIT – vstřikování plastů s podporou plynu
WIT – vstřikování plastů s podporou vody
Vstřikování sendvičů
Vícekomponentní nebo vícebarevné vstřikování
Intervalové vstřikování
Mramorové vstřikování
Vstřikování vlákny plněných termoplastů
Vstřikování reaktoplastů
Vstřikování pryží, elastomerů
Vstřikování plastů s prášky
Reakční vstřikování
Vstřikování s dolisováním, kompresní vstřikování
Tandémové vstřikování
Vstřikování taveninou o vysokém tlaku
Vstřikování strukturních pěn
Střídavé, cyklické, vstřikování
Nízkotlaké vstřikování

Technologie zastříkávání, hybridní technologie

 

GIT

Tlak plynu zde přebírá funkci dotlaku. Z hlediska technologie jsou možné dvě techniky tvorby dutiny. První je tzv. krátký vstřik, dofukovací způsob, kdy je dutina formy naplněna jen částečně (objem taveniny je 50 až 90 %) a následně je tlakem plynu zcela vytvarována dutina formy (viz. obr. 5.1). Největším problémem je zde objem dávky taveniny plastu. Druhý způsob je tzv. dlouhý vstřik, vyfukovací způsob, při kterém se plyn vstřikuje do dutiny formy až po té, co plast úplně vyplní tvarovou dutinu a tavenina je vytlačována buď zpět před čelo šneku a nebo do pomocné dutiny. U krátkého vstřiku klesá tloušťka stěny se vzdáleností dráhy plynu, u dlouhého vstřiku je rovnoměrnější po délce kanálu.

 

WIT

Kromě technologie vstřikování plastů s podporou plynu (dusíku) se v dnešní době začíná prosazovat technologie vstřikování, kdy k výrobě dutých těles se nepoužívá plyn, ale voda. Mluvíme o technologii vstřikování s podporou vodyWIT (water injection technology). Voda je vstřikována jednou nebo více pumpami do tekuté taveniny za účelem vytvoření dutiny. Vstřikování vody se provede tak, aby se voda neodpařovala. Tedy teplota přivedené vody musí být volena podle zpracovávaného plastu. Čelo vody pak působí na plastické jádro jako vtlačovaný píst. Účinek je navíc podpořen tím, že v oblasti (na čele) přechodu vody a taveniny ztuhne tenká plastová membrána. Nakonec může být voda vytlačena z dílce tlakovým vzduchem, nebo odsáta zpět a nebo se vylévá mimo formu a přes zásobník se vrací zpátky do oběhu. Vstříknutí vody se musí provést dostatečně rychle, aby se zabránilo hydrolytickému rozkladu plastu. Technologické principy vstřikování vody jsou obdobné jako u vstřikování plynu.

19.jpg
Princip WIT technologie – krátký vstřik

V důsledku většího chladicího účinku vody oproti plynu se zkrátí doba chlazení i doba celého cyklu zhruba na 10 až 20 % doby u klasické technologie vstřikování. Výhody technologie WIT jsou srovnatelné s výhodami technologie GIT a technologii WIT lze použít i na výrobu dílců, které metodou GIT nelze realizovat. Zároveň mají vnitřní stěny výrobků velmi hladký povrch. Na druhé straně je technologie WIT použitelná jen u určitých tvarů plastových dílů.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s